azalmaq

azalmaq
f. Miqdarca, sayca, həcmcə və s. əskilmək, zəifləmək, çəkilmək, məhdudlaşmaq. Çayın suyu azaldı. Təhlükə azaldı. Həcmi azalmaq. Çəkisi azalmaq. Sürəti azalmaq. Xərci azalmaq. – Yazırsan ki, iştaham azalıb, belə ki, sübh vaxtı bozbaş yeyəndə, axşam azanı deyiləndə kabab yeyi- rəm. C. M.. Sel get-gedə azalmaqda, şırıltı kəsilməkdə idi. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • azalma — «Azalmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşmək — f. 1. Öz ağırlığının təsiri ilə yerə enmək, yuxarıdan aşağıya enmək, tökülmək. Göydən üç alma düşdü. . . (nağılların sonu). Paraşütlə düşmə. Qayadan dərəyə iri daşlar düşürdü. – Bu zaman bir bomba düşür uzağa; Dalğa vurub onu sərir torpağa. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seyrəkləşmək — f. 1. Seyrək hala gəlmək, bir birindən aralı olmaq; sıxlığı, qalınlığı azalmaq. Kollar getdikcə seyrəkləşirdi. – . . Yaz buludları sanki tankın gurultusundan qorxub seyrəkləşir, hürkür, qaçışırdı. M. Hüs.. // Getdikcə seyrək olmaq, sıxlığı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüngülləşmək — f. 1. Çəkisi azalmaq, ağırlığını itirmək, yüngül olmaq. Arabanın yükü yüngülləşdi. 2. Asanlaşmaq, zəhməti, əziyyəti bir qədər azalmaq, işi azalmaq. İşi bir qədər yüngülləşmişdir. Əmək şəraiti yüngülləşmişdi. – Axırı Xudayar bəyin yazıq övrətə bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütləşmək — f. 1. Küt olmaq, kəsməz hala gəlmək, kəsəri azalmaq; korşalmaq. Balta kütləşib. Bıçaq kütləşib – Baxma rəfiqə, qohum, qardaşa; Kütləsib, ülgüclərini çək daşa! Ə. N.. Neçə vaxtdı ki, Gövhər qiyməkeşi işlətmirdi . . qiyməkeş yaman kütləşmişdi. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirsilməx’ — (İmişli) azalmaq. – Çualda un bir az dirsilib …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sısqalamağ — (İsmayıllı) azalmaq (suya aiddir) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yatıxmax — (İmişli) azalmaq (su haqqında). – Arazın sui yatıxıb …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağılsızlaşmaq — f. Getdikcə ağlı azalmaq; səfehləşmək, gicləşmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağırlaşmaq — f. 1. Daha ağır olmaq; yükü, çəkisi çoxalmaq. <Sadıq kişi> soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır. M. C.. 2. Daha çətin olmaq; çətinləşmək, gərginləşmək, mürəkkəbləşmək. İşi ağırlaşmaq. Vəzifəsi ağırlaşmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”